KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT. A weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt.

A Music 360 Method, LLC (amely magában foglalja a music360method.com-ot) által üzemeltetett összes kapcsolódó weboldalhoz (együttesen a "Webhely") való hozzáférése és használata az alábbi feltételek ("Felhasználási feltételek") és az összes vonatkozó törvény hatálya alá tartozik. A Webhelyhez való hozzáféréssel és annak böngészésével Ön korlátozás és korlátozás nélkül elfogadja a Felhasználási feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az Ön és a Webhely között létrejött bármely más megállapodás helyébe lép, és nem hatályos:

  1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK.

1.1. Ez a megállapodás az Ügyfél (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a Music 360 Method ("a Társaság") között jön létre. A jelen Megállapodás tartalmazza az Ügyfél által a Társaság által kínált és az Ügyfél által előfizetett kapcsolódó előfizetési szolgáltatások (a "Szolgáltatások") vásárlására és folyamatos használatára vonatkozó feltételeket, és szabályozza azokat, amint azt az Ügyfél előfizetési megrendelőlapján (a "Előfizetési űrlap") feltüntetik, amelynek feltételei ezennel teljes mértékben beépülnek a jelen Megállapodásba, és annak részét képezik. A Szolgáltatásokra való előfizetéssel vagy azok használatával az Ügyfél beleegyezik, hogy betartja a jelen Megállapodás valamennyi feltételét, a jelenlegi és a későbbiekben esetlegesen módosított formájában.

1.2. "Ügyfél": az Előfizetési űrlapon feltüntetett természetes vagy jogi személy, saját maga és az összes Jogosult Felhasználó nevében, az alábbiakban meghatározottak szerint. Az Ügyfélre és a Vállalatra a továbbiakban néha együttesen "Felek" vagy külön-külön "Fél" néven hivatkozunk. A fentiek korlátozása nélkül az "Ügyfél" kifejezés a kontextusnak megfelelően bármely olyan személyre is vonatkozik, aki a weboldal nyilvánosan elérhető részeihez hozzáfér.

1.3. A Szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel vagy azok használatával az Ügyfél kijelenti, hogy az Ügyfél jogosult a Szolgáltatásokhoz való hozzáférésre és/vagy azok használatára, és hogy az Ügyfél szervezetén belül a Szolgáltatásokhoz hozzáférő egyetlen személy jogosult és engedélyezett erre ("Jogosult felhasználó"). Az Ügyfél és minden egyes Jogosult felhasználó beleegyezik, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az itt szereplő összes feltételt.

  1. ZENE 360 MÓDSZER TARTALMA.

2.1 Szolgáltatások köre. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó Szolgáltatások kizárólag az Előfizetési megrendelőlap "Szolgáltatási terv" szakaszában megjelölt Szolgáltatásokhoz való hozzáférést foglalják magukban, és a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően kerülnek nyújtásra. Előfordulhat, hogy bizonyos egyéb Music 360 Method termékek és szolgáltatások nem tartoznak a jelen Szerződés hatálya alá, és külön megállapodások és szolgáltatási feltételek szabályozhatják azokat.

2.2 Felhasználási korlátozások. Az Ügyfél elfogadja, hogy maga a Webhely, valamint a Webhelyen a Vállalat vagy más harmadik felek által elérhetővé tett valamennyi tartalom, videó, képzési anyag, termék, szolgáltatás és/vagy egyéb anyag, valamint a fentiek megjelenése (együttesen "Tartalom") az Ügyfél belső használatára és tájékoztatására szolgál, és a Vállalat és/vagy annak harmadik fél szolgáltatói tulajdonát képezi. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Vállalat ilyen Tartalma magában foglalja az összes saját tulajdonú videót, HTML/CSS-t, Javascriptet, grafikát, hang- és hangfelvételt, művészeti alkotást, fényképet, dokumentumot és szöveget, valamint a Webhelyen található összes egyéb anyagot, kivéve kizárólag az Ügyfél által biztosított anyagokat. Az Ügyfél jelen Használati Feltételeknek való megfelelésétől függően a Vállalat ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem alulírott engedélyt ad az Ügyfélnek és annak Jogosult Felhasználóinak a Webhelyhez való hozzáférésre, annak megtekintésére és használatára kizárólag az Ügyfél belső céljaira. A Vállalat tartalma nem másolható, reprodukálható, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, továbbítható, terjeszthető, nyilvános vagy kereskedelmi célokra felhasználható vagy letölthető semmilyen módon, kivéve, ha erre a Vállalat kifejezett írásbeli engedélyt ad. A Tartalom módosítása vagy bármilyen más célú felhasználása a Vállalat, valamint az anyagokat létrehozó más közreműködők szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértését jelenti, és pénzbeli kártérítéssel és büntetéssel járhat. A Vállalat kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja vagy használhatja a Webhely tartalmát vagy bármely Tartalmat, beleértve minden szoftvert, eszközt, grafikát és/vagy hangfájlt nyilvános vagy kereskedelmi célokra.

2.3. Minden Tartalom, mint például szöveg, adatok, grafikai fájlok, videók és hangfájlok, valamint a Webhelyen található egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, hacsak másként nem jelezzük, és a Társaság és/vagy a Társaság valamely beszállítójának tulajdonát képezik. Az ilyen anyagok nem használhatók fel, kivéve a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltak szerint.

2.4. A Vállalati Tartalomban használt és a Weboldalon található minden kereskedelmi név, védjegy, valamint a személyek képei és életrajzi adatai, beleértve, de nem kizárólagosan a "Music 360 Method" nevet és védjegyet, a Vállalat tulajdonát képezik, vagy a Vállalat engedélyével használják. A Tartalom Ügyfél általi felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik. A Tartalom bármilyen jogosulatlan felhasználása sértheti a Vállalat és/vagy harmadik felek szerzői jogait, védjegyeit és egyéb tulajdonjogait, valamint a magánéletre és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, illetve egyéb szabályozásokat és törvényeket. A jelen Megállapodásban vagy a Webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Vállalat kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül hallgatólagosan vagy más módon engedélyt vagy jogot adna bármely Védjegy vagy egyéb tulajdonosi információ használatára. A Vállalat tiszteletben tartja mások szerzői jogait, védjegyeit és minden egyéb szellemi tulajdonjogát. Ha az Ügyfél úgy véli, hogy az Ügyfél szellemi tulajdonjogai sérülnek és/vagy az Ügyfél tulajdonát képező bármely művet bármilyen módon reprodukálták a Webhelyen vagy bármely Tartalomban, az Ügyfél értesítheti a Vállalatot a következő címen [email protected]. Kérjük, adja meg az Ügyfél nevét és elérhetőségét, az Ügyfél munkájának jellegét és a jogsértés módját, minden vonatkozó szerzői jogi és/vagy védjegybejegyzési információt, a jogsértés helyét/URL-jét, valamint minden egyéb, az Ügyfél által fontosnak tartott információt.

2.5. Bár a Társaság ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat tartalmazzon a Webhelyen, a Társaság nem vállal garanciát vagy biztosítékot ezek pontosságára vonatkozóan. A Társaság nem vállal felelősséget vagy felelősséget a Honlap tartalmában található hibákért vagy kihagyásokért.

2.6. Felhasználói megjegyzések. A Szolgáltatásokat úgy lehet bemutatni, hogy a weboldal látogatói vagy a Szolgáltatások felhasználói, akik nem állnak kapcsolatban a Társasággal, megjegyzéseket ("Hozzászólások") tehetnek közzé bizonyos közzétett tartalmakkal kapcsolatban. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megjegyzésekkel kapcsolatban a Társaság és a Szolgáltatások csupán passzív csatornaként működnek bármilyen kommunikáció és/vagy információterjesztés számára, és a Társaság nem ellenőrzi a megjegyzéseket. A Vállalat nem tudja és nem is fogja értékelni, és nem vállal felelősséget a Megjegyzések pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, valódiságáért vagy alkalmasságáért, illetve a Megjegyzéseket közzétevő személyek személyazonosságának ellenőrzéséért. Bár a Vállalat törekszik a Szolgáltatásokon található Megjegyzések ellenőrzésére, és megjelöli és/vagy eltávolítja azokat a Megjegyzések, amelyeket a Vállalat nem talál megfelelőnek (saját kizárólagos és abszolút belátása szerint), a Vállalat nem köteles ezt megtenni, és nem vállal felelősséget egyetlen féllel szemben sem a Megjegyzések vagy felhasználói tartalmak ellenőrzésének vagy eltávolításának elmulasztásáért. A Hozzászólások közzétételéhez való hozzáférés engedélyezése előtt az egyéneknek bizonyos adatokat vagy információkat kell megadniuk, beleértve (korlátozás nélkül) a nevüket és/vagy e-mail címüket, amelyek a Hozzászólásukkal kapcsolatban megjelenhetnek; a Társaság fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint további korlátozásokat vagy követelményeket írjon elő a Hozzászólásokkal kapcsolatban.

2.7. Harmadik fél webhelyei. A Szolgáltatások bizonyos aspektusai vagy a Szolgáltatásokban található linkek a Vállalattól eltérő és azzal nem kapcsolatban álló felek által üzemeltetett weboldalakra vagy szolgáltatásokra vezethetnek. Az ilyen linkek kizárólag az Ügyfél kényelmét szolgálják. A Vállalat nem ellenőrzi az ilyen harmadik féltől származó webhelyeket, és nem felelős azok tartalmáért, beleértve az ilyen harmadik féltől származó webhelyeken közzétett megjegyzéseket is. Az, hogy a Vállalat ilyen harmadik felek weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, nem jelenti vagy jelenti az ilyen oldalakon található anyagok jóváhagyását vagy szavatolását, illetve az ilyen oldalak tulajdonosaival vagy üzemeltetőivel való bármilyen kapcsolatot. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Vállalat nem felelős az ilyen harmadik féltől származó webhelyekért és szolgáltatásokért vagy azok tartalmáért, és vállalja, hogy mentesíti a Vállalatot az ilyen harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások Ügyfél általi használatából eredő bármilyen követelés vagy felelősség alól. A harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos bármilyen aggályt vagy kérdést az ilyen harmadik fél webmesteréhez vagy más megfelelő kapcsolattartójához kell intézni.

  1. ELŐFIZETÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK; FELMONDÁS.

3.1.1. Előfizetési feltételek elfogadása a weboldalon keresztül. A jelen Megállapodás feltételeit az Ügyfél akkor tekinti elfogadottnak, amikor az online pénztári folyamatot befejezi, és az Ügyfél által az online pénztári folyamat során kiválasztott Szolgáltatási tervre vonatkozó, harmadik fél által alkalmazott fizetési szolgáltató (pl. PayPal, Stripe stb.) segítségével átutalja a fizetést a Vállalatnak. A 14 napos pénzvisszafizetési garanciaidőszak letelte után az éves előfizetési díj nem visszatéríthető.

3.1.2. A havi fizetési opció egyben éves kötelezettségvállalás is. Amint az a weboldalunk Árképzés részében és a pénztár oldalon is szerepel, a havi fizetési opció egyben éves kötelezettségvállalás is; ezért az Előfizetés lemondása gomb az Ügyfél Saját fiókja területén csak 5 nappal az eredeti vásárlás 1 éves évfordulója előtt aktiválódik. Az Ügyfél elfogadja a legalább 12 hónapos előfizetési időtartamot, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a pénztárnál az Egyszeri éves fizetés vagy a 12 havi fizetés opciót választotta.

3.1.3. Előfizetési feltételek elfogadása az előfizetési megrendelőlapon keresztül. A jelen Szerződés feltételei kifejezetten beépülnek az Ügyfél minden egyes Előfizetési megrendelőlapjába, amely tartalmazza a fizetési feltételeket, az előfizetési feltételeket és az Ügyfél által előfizetett Szolgáltatási csomagok leírását. Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy az aláírt Előfizetési megrendelőlapnak a Vállalat általi kézhezvételét követően a Szolgáltatási csomagok éves előfizetési díját a számlának megfelelően megfizeti, ennek elmulasztása a jelen Megállapodás megszegésének minősül, ami az Ügyfél Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti. A 14 napos pénzvisszafizetési garanciaidőszak letelte után az éves előfizetési díj nem visszatéríthető.

3.3. Megrendelések. Ha az Ügyfél megrendelést vagy más hasonló dokumentumot állít ki az Ügyfél Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének kifizetésére vonatkozóan, az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen megrendelés vagy más hasonló dokumentum, valamint az Ügyfél beszerzési oldalán történő regisztrációval kapcsolatos feltételek kizárólag az Ügyfél belső céljait szolgálják (azaz adminisztratív célokat szolgálnak), és nem módosítják vagy befolyásolják az Ügyfél és a Vállalat közötti, a Szolgáltatásokra vonatkozó Megállapodás bármely feltételét.

3.4. Megszegés. A jelen Megállapodás szerinti bármely kötelezettség Ügyfél általi megszegése a jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondását és az Ügyfél Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének azonnali felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti; feltéve, hogy a nem pénzbeli, orvosolható szerződésszegés tekintetében a Vállalat kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy értesítse az Ügyfelet, és lehetőséget adjon neki a szerződésszegés orvoslására, bár erre nem köteles. Ilyen szerződésszegés esetén az Ügyfél továbbra is felelős az Előfizetési megrendelőlapon meghatározott teljes szerződéses időtartamra felmerült díjakért, és a Vállalat nem köteles visszatéríteni vagy jóváírni azokat. A fentiek korlátozása nélkül az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználási korlátozások megsértése a jelen Szerződés gyógyíthatatlan megszegésének minősül.

3.5. A szekció átszervezésével és a weboldal átalakításával kapcsolatos jogok. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Vállalat fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos és abszolút belátása szerint módosítsa, megváltoztassa, átszervezze, újrakonfigurálja vagy más módon megváltoztassa a webhelyen található felületet, szakaszokat (és szakaszok nevét) (bármely ilyen változtatás a "szakasz átszervezése"), feltéve, hogy bármely ilyen szakasz átszervezése nem rontja lényegesen az Ügyfél hozzáférését az információkhoz vagy szolgáltatásokhoz, amelyek lényegében hasonlóak azokhoz a Szolgáltatásokhoz, amelyekre az Ügyfél az Előfizetési megrendelőlap alapján előfizetett.

  1. REGISZTRÁCIÓ, BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM.

4.1. Amikor az Ügyfél regisztrál a Vállalatnál és/vagy ezen a Webhelyen, az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalat részéről bármilyen értesítést, bejelentést, megállapodást, közzétételt, jelentést, dokumentumot, új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó közleményt, illetve egyéb nyilvántartást vagy levelezést kapjon. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az értesítéseket elektronikus úton, az értesítésnek az Ügyfélhez e-mailben történő továbbítása útján kapja meg.

4.2. Ha az Ügyfél megjegyzéseket vagy javaslatokat küld a Vállalatnak a Honlappal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, jegyzeteket, szöveget, rajzokat, képeket, terveket vagy számítógépes programokat, az ilyen beadványok a Vállalat kizárólagos tulajdonába kerülnek és maradnak. A Vállalat részéről semmiféle titoktartási kötelezettség nem terheli a beadványokat. A Vállalat kizárólagos tulajdonosa minden jognak (beleértve a szellemi tulajdonjogokat is), és jogosult az ilyen beadványok korlátlan felhasználására, közzétételére és terjesztésére bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ügyfélnek történő elismerés vagy ellentételezés nélkül.

4.3. A Vállalat kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza az adatainkhoz és fájljainkhoz való illetéktelen hozzáférést. Azonban egyetlen rendszer sem lehet teljesen áthatolhatatlan, akár jelszóval védett, akár nem. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy egy illetéktelen harmadik fél hozzáférhet, megtekintheti, lemásolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti az Ügyfél által a Webhely használatával tárolt adatokat és fájlokat. A Webhely használata teljes mértékben az Ügyfél saját felelősségére történik.

4.4. A Vállalat szándékosan nem ad ki harmadik félnek az Ügyfélre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat, kivéve, ha a Vállalat jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges a jogszabályoknak való megfeleléshez vagy a jelen Felhasználási feltételek érvényesítéséhez. A Webhely használatával az Ügyfél jelzi, hogy elfogadja a Vállalat Adatvédelmi szabályzatát. Ha az Ügyfél nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, akár részben, akár egészben, kérjük, ne használja a Webhelyet.

4.5. Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően és az Ügyfél Előfizetési Megrendelőlapján feltüntetett módon, bizalmasan kezeli és nem adja ki semmilyen felhasználónevét vagy jelszavát olyan személynek, aki nem tartozik az Ügyfél Előfizetési Feltételeinek hatálya alá. A Vállalat bármikor megváltoztathatja az Ügyfél jelszavát, feltéve, hogy a Vállalat az ilyen változtatás előtt vagy a változtatást követően az ésszerűen kivitelezhető legrövidebb időn belül írásban értesíti az Ügyfelet az ilyen változtatásról.

  1. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK.

5.1. SEM A VÁLLALAT, SEM AZ OLDAL ÉS/VAGY AZ OLDALON TALÁLHATÓ TARTALMAK LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY KARBANTARTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁS FÉL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKÉRT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ OLDALON TALÁLHATÓ ÖSSZES TARTALOM "ÚGY, AHOGY VAN", BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL, AZ ILYEN ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL, AZ ILYEN ANYAGOK BÁRMELY FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉSÉVEL, VAGY ANNAK VALÓSZÍNŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN, HOGY AZOK HASZNÁLATA MEGFELEL BÁRMELY FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK, VAGY AZOK HELYESSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY HELYESBÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. A VÁLLALAT HASONLÓKÉPPEN NEM SZAVATOLJA, ILLETVE NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ ÜGYFÉL PÉNZT FOG KERESNI AZ OLDAL, ILLETVE A VÁLLALAT TECHNOLÓGIÁJA VAGY SZOLGÁLTATÁSAI HASZNÁLATÁVAL. A VÁLLALAT NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ANYAGOK HASZNÁLATA ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY EZ AZ OLDAL, A TARTALOM ÉS/VAGY AZ EZEN AZ OLDALON ELÉRHETŐ ANYAGOK MENTESEK A HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL. AZ ÜGYFÉL VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET A SZÜKSÉGES JAVÍTÁSOK VAGY JAVÍTÁSOK KÖLTSÉGEINEK VISELÉSÉÉRT. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉL WEBOLDAL VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL OKOZOTT TELJESÍTMÉNY- VAGY SZOLGÁLTATÁSI PROBLÉMÁKÉRT. AZ ILYEN PROBLÉMÁKRA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ADOTT SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS AZ IRÁNYADÓ. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó joghatóság esetleg nem teszi lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását. A fenti kizárások némelyike így nem feltétlenül vonatkozik az Ügyfélre.

5.2. A VÁLLALKOZÓ NEM VÁLLALJA FELELŐSSÉGÉT Teljesítmény- vagy szolgáltatási problémákért, amelyeket bármely harmadik fél weboldala vagy harmadik fél szolgáltatásszolgáltatója (beleértve például az Ügyfél webszolgáltató szolgáltatását, fizetési szolgáltatásait, az Ügyfél szoftverét és/vagy a szoftver frissítéseit vagy frissítéseit) okoz. MINDEN ILYEN PROBLÉMÁRA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ADOTT SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS AZ IRÁNYADÓ. A VÁLLALAT FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT DÖNTSÖN ARRÓL, HOGY A VÁLLALAT FELELŐS-E BÁRMILYEN ILYEN HIBÁS MŰKÖDÉSÉRT VAGY MEGSZAKÍTÁSÉRT. A VÁLLALAT FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA IS, HOGY KORLÁTOZZA AZ ÜGYFÉLNEK AZ OLDAL ÉS/VAGY A TARTALOM HASZNÁLATÁT, VAGY MEGSZÜNTESSE AZ ÜGYFÉL FIÓKJÁT, AMENNYIBEN A VÁLLALAT ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY AZ ÜGYFÉL MEGSÉRTETTE EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, VAGY HOGY AZ ÜGYFÉL MEGSÉRTETTE A VÁLLALAT BÁRMELY MÁS SZABÁLYÁT VAGY FELTÉTELÉT. A VÁLLALAT FENNTARTJA A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT BÁRKITŐL MEGTAGADJA A HOZZÁFÉRÉST A WEBOLDALHOZ ÉS/VAGY A VÁLLALAT TARTALMÁHOZ, TERMÉKEIHEZ ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. A VÁLLALAT FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT DÖNTSÖN ARRÓL, HOGY A VÁLLALAT FELELŐS-E BÁRMILYEN ILYEN HIBÁS MŰKÖDÉSÉRT VAGY MEGSZAKÍTÁSÉRT. A VÁLLALAT SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT VISSZATÉRÍTHETI AZ OLDAL ÉS/VAGY BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁÉRT FELSZÁMÍTOTT KEZDETI DÍJAT VAGY ANNAK ARÁNYOS RÉSZÉT A VÁLLALAT VISSZATÉRÍTÉSI POLITIKÁJÁNAK MEGFELELŐEN. A VÁLLALAT AZ OLDAL ÉS/VAGY BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT DÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉT TIZENNÉGY (14) NAPPAL AZUTÁN, HOGY A VÁLLALAT ÜGYFÉLLICENC-MEGÁLLAPODÁSA ALAPJÁN VAGY MÁS MÓDON, A FENNAKADÁS OKÁTÓL FÜGGETLENÜL MEGTAGADJA.

5.3. A VÁLLALAT SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, FÜGGŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ELŐRE LÁTHATÓ VOLT-E VAGY SEM, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A TULAJDONBAN, BERENDEZÉSEKBEN, INFORMÁCIÓKBAN VAGY ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT KÁRT VAGY VESZTESÉGET, A NYERESÉG, BEVÉTEL VAGY JÓ HÍRNÉV ELMARADÁSÁT, A TŐKEKÖLTSÉGET, A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGÉT, VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY ÁTVITELI PROBLÉMÁKBÓL EREDŐ IGÉNYEKET, AMELYEK A WEBOLDAL, A TARTALOM ÉS/VAGY A KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK BÁRMILYEN HIBÁJA, A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE VAGY BÁRMELY MÁS OK MIATT KELETKEZTEK, FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉTŐL. EZ A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY HA TUDOTT RÓLA.

5.4. Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Társaságot és annak minden egyes igazgatóját, tisztségviselőjét, alkalmazottját és ügynökét minden olyan felelősségtől, követeléstől, kártérítéstől és költségtől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek (i) az Ügyfél jelen Megállapodás megszegéséből erednek vagy azzal kapcsolatban állnak, (ii) az Ügyfél által elkövetett törvénysértés vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése, (iii) az Ügyfél által a Webhelyen vagy a Webhelyen keresztül közzétett vagy megosztott anyagok, információk, művek és/vagy egyéb tartalmak bármilyen természetű vagy hordozón, (iv) a Webhely vagy a Vállalat által a Webhelyen keresztül nyújtott bármely szolgáltatás Ügyfél általi használata, és (v) az Ügyfélnek a Webhellyel vagy a szolgáltatásokkal, illetve a Webhely vagy a szolgáltatások más felhasználóival kapcsolatos magatartása. A Vállalat fenntartja a jogot, hogy átvegye a kizárólagos védekezést minden olyan követeléssel kapcsolatban, amely miatt a jelen szakasz értelmében kártérítésre vagyunk jogosultak. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a Vállalat számára a Vállalat által ésszerűen kért együttműködést biztosítani.

  1. EGYÉB.

6.1. A jelen Felhasználási feltételek rendelkezései a Társaság, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és harmadik fél tartalomszolgáltatói és licencadói javára szólnak, és mindegyiküknek joga van közvetlenül vagy a saját nevében érvényesíteni és végrehajtani ezeket a rendelkezéseket.

6.2. E megállapodásra Texas állam törvényei vonatkoznak, és azt Texas állam törvényei szerint kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek alkalmazása nélkül. Az Ügyfél továbbá aláveti magát a Texas állambeli Dallas megyében működő állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ez a megállapodás világos és végrehajtható, ahogyan írásba foglalták. Mindazonáltal, ha az Ügyfél később azt állítja, hogy bármely rendelkezés nem egyértelmű, nem végrehajtható, túlterjedt vagy nem alkalmazható, vagy ha az Ügyfél bármilyen követelést kíván benyújtani a Vállalattal szemben, az Ügyfélnek legalább harminc (30) naptári nappal az ilyen tevékenység megkezdése és/vagy bármilyen peres eljárás vagy választottbírósági eljárás iránti igény benyújtása előtt írásban értesítenie kell a Vállalatot az Ügyfél teljes és teljes álláspontjáról. A harmincnapos időszak alatt a Vállalatnak és az Ügyfélnek jóhiszeműen találkoznia kell, hogy megvitassák a követelés vagy kérdés megoldását. A Vállalat költségére a Vállalat által választott közvetítő vehető igénybe a megbeszélés elősegítésére. Ha az Ügyfél nem tartja be ezt a konfliktusmegoldó rendelkezést, az Ügyfél lemond a Megállapodás végrehajthatóságának megtámadására vonatkozó jogáról.

6.3. A jelen Felhasználási feltételek időről időre felülvizsgálhatók a jelen bejegyzés frissítésével. Az Ügyfelet kötik az ilyen módosítások, ezért rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy áttekintse a mindenkori aktuális Felhasználási feltételeket, amelyekhez az Ügyfél kötve van.

6.4. Kérjük, olvassa el az Online adatvédelmi szabályzatot is, amely szintén szabályozza a Webhely használatát.

Utolsó frissítés: április 21, 2021