KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, MIELŐTT HASZNÁLJA EZT A WEBOLDALT. A weboldal használatával Ön elfogadja ezeket a felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen felhasználási feltételekkel, kérjük, ne használja a weboldalt.

A Music 360 Method, LLC (amely magában foglalja a music360method.com-ot) által üzemeltetett összes kapcsolódó weboldalhoz (együttesen a "Webhely") való hozzáférése és használata az alábbi feltételek ("Felhasználási feltételek") és az összes vonatkozó törvény hatálya alá tartozik. A Webhelyhez való hozzáféréssel és annak böngészésével Ön korlátozás és korlátozás nélkül elfogadja a Felhasználási feltételeket, és tudomásul veszi, hogy az Ön és a Webhely között létrejött bármely más megállapodás helyébe lép, és nem hatályos:

  1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK.

1.1. Ez a Megállapodás az Ügyfél (az alábbiakban meghatározottak szerint) és a Music 360 Method ("a Cég") között jön létre. A jelen Megállapodás tartalmazza a Cég által kínált és az Ügyfél által előfizetett kapcsolódó előfizetési szolgáltatások (a "Szolgáltatások") vásárlására és folyamatos használatára vonatkozó feltételeket és szabályokat, amint azt az Ügyfél előfizetési megrendelőlapján (az "Előfizetési űrlap") feltüntetik, amelynek feltételei ezennel teljes mértékben beépülnek a jelen Megállapodásba és annak részét képezik. A Szolgáltatásokra való előfizetéssel vagy azok használatával az Ügyfél beleegyezik, hogy betartja a jelen Megállapodás valamennyi feltételét, a jelenlegi és a későbbiekben esetlegesen módosított formájában.

1.2. "Ügyfél" értelmezése: az Előfizetési űrlapon feltüntetett természetes vagy jogi személy, saját maga és az összes Jogosult Felhasználó nevében, az alábbiakban meghatározottak szerint. Az Ügyfélre és a Cégre a továbbiakban néha együttesen "Felek" vagy külön-külön "Fél" néven hivatkozunk. A fentiek korlátozása nélkül az "Ügyfél" kifejezés a kontextusnak megfelelően bármely olyan személyre is vonatkozik, aki a weboldal nyilvánosan elérhető részeihez hozzáfér.

1.3. A Szolgáltatások elérésével vagy használatával az Ügyfél kijelenti, hogy az Ügyfél jogosult a Szolgáltatások elérésére és/vagy használatára, és hogy az Ügyfél szervezetén belül kizárólag a Szolgáltatásokhoz hozzáférő személyek jogosultak és engedélyezettek erre ("Jogosult felhasználó"). Az Ügyfél és minden egyes Jogosult felhasználó beleegyezik, hogy betartja és magára nézve kötelezőnek tekinti az itt szereplő összes feltételt.

  1. MUSIC 360 METHOD TARTALMA.

2.1  Szolgáltatások Terjedelme. A jelen Megállapodás hatálya alá tartozó Szolgáltatások kizárólag az Előfizetési megrendelőlap "Szolgáltatási terv" szakaszában megjelölt Szolgáltatásokhoz való hozzáférést foglalják magukban, és a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően kerülnek nyújtásra. Előfordulhat, hogy bizonyos egyéb Music 360 Method termékek és szolgáltatások nem tartoznak a jelen Megállapodás hatálya alá, és külön megállapodások és szolgáltatási feltételek szabályozhatják azokat.

2.2 Felhasználási Korlátozások. Az Ügyfél elfogadja, hogy maga a Webhely, valamint a Webhelyen a Cég vagy más harmadik felek által elérhetővé tett valamennyi tartalom, videó, képzési anyag, termék, szolgáltatás és/vagy egyéb anyag, valamint a fentiek megjelenése (együttesen "Tartalom") az Ügyfél belső használatára és tájékoztatására szolgál, és a Cég és/vagy annak harmadik fél szolgáltatói tulajdonát képezi. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Cég ilyen Tartalma magában foglalja az összes saját tulajdonú videót, HTML/CSS-t, Javascriptet, grafikát, hang- és hangfelvételt, művészeti alkotást, fényképet, dokumentumot és szöveget, valamint a Webhelyen található összes egyéb anyagot, kivéve kizárólag az Ügyfél által biztosított anyagokat. Az Ügyfél jelen Használati Feltételeknek való megfelelésétől függően a Cég ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható és nem alulírott engedélyt ad az Ügyfélnek és annak Jogosult Felhasználóinak a Webhelyhez való hozzáférésre, annak megtekintésére és használatára kizárólag az Ügyfél belső céljaira. A Cég tartalma nem másolható, reprodukálható, újra közzétehető, feltölthető, közzétehető, továbbítható, terjeszthető, nyilvános vagy kereskedelmi célokra felhasználható vagy letölthető semmilyen módon, kivéve, ha erre a Cég kifejezett írásbeli engedélyt ad. A Tartalom módosítása vagy bármilyen más célú felhasználása a Cég, valamint az anyagokat létrehozó más közreműködők szerzői és egyéb tulajdonosi jogainak megsértését jelenti, és pénzbeli kártérítéssel és büntetéssel járhat. A Cég kifejezett írásbeli engedélye nélkül nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja vagy használhatja a Webhely tartalmát vagy bármely Tartalmat, beleértve minden szoftvert, eszközt, grafikát és/vagy hangfájlt nyilvános vagy kereskedelmi célokra.

2.3. Minden Tartalom, mint például szöveg, adatok, grafikai fájlok, videók és hangfájlok, valamint a Webhelyen található egyéb anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, hacsak másként nem jelezzük, és a Cég és/vagy a Cég valamely beszállítójának tulajdonát képezik. Az ilyen anyagok nem használhatók fel, kivéve a jelen Felhasználási feltételek által előírtak szerint.

2.4. A Cég általi Tartalomban használt és a Weboldalon található minden kereskedelmi név, védjegy, valamint a személyek képei és életrajzi adatai, beleértve, de nem kizárólagosan a "Music 360 Method" nevet és védjegyet, a Cég tulajdonát képezik, vagy a Cég engedélyével használják. A Tartalom Ügyfél általi felhasználása szigorúan tilos, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten engedélyezik. A Tartalom bármilyen jogosulatlan felhasználása sértheti a Cég és/vagy harmadik felek szerzői jogait, védjegyeit és egyéb tulajdonjogait, valamint a magánéletre és a nyilvánosságra vonatkozó törvényeket, illetve egyéb szabályozásokat és törvényeket. A jelen Megállapodásban vagy a Webhelyen semmi sem értelmezhető úgy, hogy a Cég kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül hallgatólagosan vagy más módon engedélyt vagy jogot adna bármely Védjegy vagy egyéb tulajdonosi információ használatára. A Cég tiszteletben tartja mások szerzői jogait, védjegyeit és minden egyéb szellemi tulajdonjogát. Ha az Ügyfél úgy véli, hogy az Ügyfél szellemi tulajdonjogai sérülnek és/vagy az Ügyfél tulajdonát képező bármely művet bármilyen módon reprodukálták a Webhelyen vagy bármely Tartalomban, az Ügyfél értesítheti a Céget a következő címen: [email protected]. Kérjük, adja meg az Ügyfél nevét és elérhetőségét, az Ügyfél munkájának jellegét és a jogsértés módját, minden vonatkozó szerzői jogi és/vagy védjegybejegyzési információt, a jogsértés helyét/URL-jét, valamint minden egyéb, az Ügyfél által fontosnak tartott információt.

2.5. Bár a Cég ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy pontos és naprakész információkat tartalmazzon a Webhelyen, a Cég nem vállal garanciát vagy biztosítékot ezek pontosságára vonatkozóan. A Cég nem vállal felelősséget a Honlap tartalmában található hibákért vagy kihagyásokért.

2.6. Felhasználói Megjegyzések. A Szolgáltatásokat úgy lehet bemutatni, hogy a weboldal látogatói vagy a Szolgáltatások felhasználói, akik nem állnak kapcsolatban a Céggel, megjegyzéseket ("Hozzászólások") tehetnek közzé bizonyos közzétett tartalmakkal kapcsolatban. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megjegyzésekkel kapcsolatban a Cég és a Szolgáltatások csupán passzív csatornaként működnek bármilyen kommunikáció és/vagy információterjesztés számára, és a Cég nem ellenőrzi a megjegyzéseket. A Cég nem tudja és nem is fogja értékelni, és nem vállal felelősséget a Megjegyzések pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért, valódiságáért vagy alkalmasságáért, illetve a Megjegyzéseket közzétevő személyek személyazonosságának ellenőrzéséért. Bár a Cég törekszik a Szolgáltatásokon található Megjegyzések ellenőrzésére, és megjelöli és/vagy eltávolítja azokat a Megjegyzések, amelyeket a Cég nem talál megfelelőnek (saját kizárólagos és abszolút belátása szerint), a Cég nem köteles ezt megtenni, és nem vállal felelősséget egyetlen féllel szemben sem a Megjegyzések vagy felhasználói tartalmak ellenőrzésének vagy eltávolításának elmulasztásáért. A Hozzászólások közzétételéhez való hozzáférés engedélyezése előtt az egyéneknek bizonyos adatokat vagy információkat kell megadniuk, beleértve (korlátozás nélkül) a nevüket és/vagy e-mail címüket, amelyek a Hozzászólásukkal kapcsolatban megjelenhetnek; a Cég fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint további korlátozásokat vagy követelményeket írjon elő a Hozzászólásokkal kapcsolatban.

2.7. Harmadik Fél Webhelyei. A Szolgáltatások bizonyos aspektusai vagy a Szolgáltatásokban található linkek a Cégtől eltérő és azzal nem kapcsolatban álló felek által üzemeltetett weboldalakra vagy szolgáltatásokra vezethetnek. Az ilyen linkek kizárólag az Ügyfél kényelmét szolgálják. A Cég nem ellenőrzi az ilyen harmadik féltől származó webhelyeket, és nem felelős azok tartalmáért, beleértve az ilyen harmadik féltől származó webhelyeken közzétett megjegyzéseket is. Az, hogy a Cég ilyen harmadik felek weboldalaira mutató linkeket tartalmaz, nem jelenti az ilyen oldalakon található anyagok jóváhagyását vagy szavatolását, illetve az ilyen oldalak tulajdonosaival vagy üzemeltetőivel való bármilyen kapcsolatot. Az Ügyfél elfogadja, hogy a Cég nem felelős az ilyen harmadik féltől származó webhelyekért és szolgáltatásokért vagy azok tartalmáért, és vállalja, hogy mentesíti a Céget az ilyen harmadik féltől származó webhelyek vagy szolgáltatások Ügyfél általi használatából eredő bármilyen követelés vagy felelősség alól. A harmadik fél webhelyeivel kapcsolatos bármilyen aggályt vagy kérdést az ilyen harmadik fél webmesteréhez vagy más megfelelő kapcsolattartójához kell intézni.

  1. ELŐFIZETÉSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK; FELMONDÁS.

3.1.1. Előfizetési Feltételek Elfogadása A Weboldalon Keresztül. Előfizetési feltételek elfogadása a weboldalon keresztül. A jelen Megállapodás feltételeit az Ügyfél akkor tekinti elfogadottnak, amikor az online fizetési folyamatot befejezi, és az Ügyfél által az online fizetési folyamat során kiválasztott Szolgáltatási tervre vonatkozó, harmadik fél által alkalmazott fizetési szolgáltató (pl. PayPal, Stripe stb.) segítségével átutalja a fizetést a Cégnek. A 14 napos pénzvisszafizetési garanciaidőszak letelte után az éves előfizetési díj nem visszatéríthető.

3.1.2. A Havi Fizetési Opció Egyben Éves Kötelezettségvállalási Határidő Is. Amint az a weboldalunk Árképzés részében és a fizetési oldalon is szerepel, a havi fizetési opció egyben éves kötelezettségvállalás is; ezért az Ügyfél Saját fiókja területén található Előfizetés lemondása gomb csak 7 nappal az eredeti vásárlás 1 éves évfordulója előtt aktiválódik. Az Ügyfél elfogadja a legalább 12 hónapos előfizetési időtartamot, függetlenül attól, hogy az Ügyfél a pénztárnál az Egyszeri éves fizetés vagy a 12 havi fizetés opciót választotta.

3.1.3. Előfizetési Feltételek Elfogadása Az Előfizetési Megrendelőlapon Keresztül. A jelen Szerződés feltételei kifejezetten beépülnek az Ügyfél minden egyes Előfizetési megrendelőlapjába, amely tartalmazza a fizetési feltételeket, az előfizetési feltételeket és az Ügyfél által előfizetett Szolgáltatási csomagok leírását. Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy az aláírt Előfizetési megrendelőlapnak a Cég általi kézhezvételét követően a Szolgáltatási csomagok éves előfizetési díját a számlának megfelelően megfizeti, ennek elmulasztása a jelen Megállapodás megszegésének minősül, ami az Ügyfél Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti. A 14 napos pénzvisszafizetési garanciaidőszak letelte után az éves előfizetési díj nem visszatéríthető.

3.2.1 Előfizetés Meghosszabbítási Értesítés. Hét nappal az Előfizetés megújítása előtt (mind az éves, mind a havi megújítás előtt) a Webhely automatikus értesítést küld a közelgő tervezett Előfizetés-fizetésről. Abban az esetben, ha az Ügyfél úgy dönt, hogy lemondja az Előfizetését, az Ügyfél az Előfizetés időtartama alatt bármikor értesítheti a Céget, és a számla várakoztatásra kerül, így a jövőbeni díjak nem merülnek fel. Az Ügyfél fiókja aktív marad, teljes hozzáféréssel, amíg az Előfizetés időtartama le nem jár. 

3.2.2 Az Értesítés Elmulasztása Az Éves Megújítás Időpontja Előtt. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem értesíti a Céget az ÉVES előfizetés lemondási szándékáról az előfizetés megújításának időpontja előtt, és az éves fizetés már feldolgozásra került, a Cég visszatéríti az előfizetési díjat, levonva belőle a 3% hitelkártya-feldolgozási díjat (amelyet egy fizetési szolgáltató számít fel a Cégnek). Ilyen visszatérítésre csak az Előfizetés megújításának dátumát követő 14 napon belül beérkezett kommunikáció eredményeként van lehetőség. Ha az ügyfél az Előfizetés megújításának dátumát követő 14 napos türelmi időn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Céggel, a Cég nem tud visszatérítést nyújtani.

3.2.3 Az Értesítés Elmulasztása A Havi Megújítás Időpontja Előtt. Abban az esetben, ha az Ügyfél nem értesíti a Céget a HAVI előfizetés lemondási szándékáról az előfizetés megújításának időpontja előtt, és a havi fizetés feldolgozása megtörtént, az Ügyfél lemondhat minden jövőbeli díjat (a 3.1.2 pontban részletezett kezdeti 12 hónapos kötelezettségvállalás teljesítése után), de az aktuális hónapra vonatkozó visszatérítés nem kerül kiadásra. A számla várakoztatásra kerül, így a jövőbeni díjak nem merülnek fel. Az Ügyfél fiókja aktív marad, teljes hozzáféréssel, amíg az aktuális havi előfizetés futamideje le nem jár. 

3.3. Megrendelések. Ha az Ügyfél megrendelést vagy más hasonló dokumentumot állít ki az Ügyfél Szolgáltatásokra vonatkozó előfizetésének kifizetésére vonatkozóan, az Ügyfél elfogadja, hogy az ilyen megrendelés vagy más hasonló dokumentum, valamint az Ügyfél beszerzési oldalán történő regisztrációval kapcsolatos feltételek kizárólag az Ügyfél belső céljait szolgálják (azaz adminisztratív célokat szolgálnak), és nem módosítják vagy befolyásolják az Ügyfél és a Cég közötti, a Szolgáltatásokra vonatkozó Megállapodás bármely feltételét.

3.4. Megszegés. A jelen Megállapodás szerinti bármely kötelezettség Ügyfél általi megszegése a jelen Megállapodás azonnali hatályú felmondását és az Ügyfél Szolgáltatásokhoz való hozzáférésének azonnali felfüggesztését vagy megszüntetését eredményezheti; feltéve, hogy a nem pénzbeli, orvosolható szerződésszegés tekintetében a Cég kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy értesítse az Ügyfelet, és lehetőséget adjon neki a szerződésszegés orvoslására, bár erre nem köteles. Ilyen szerződésszegés esetén az Ügyfél továbbra is felelős az Előfizetési megrendelőlapon meghatározott teljes szerződéses időtartamra felmerült díjakért, és a Cég nem köteles visszatéríteni vagy jóváírni azokat. A fentiek korlátozása nélkül az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználási korlátozások megsértése a jelen Szerződés gyógyíthatatlan megszegésének minősül.

3.5. A Szekciók Átszervezésével És A Weboldal Átalakításával Kapcsolatos Jogok. Az Ügyfél elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Cég fenntartja a jogot, hogy saját kizárólagos és abszolút belátása szerint módosítsa, megváltoztassa, átszervezze, újrakonfigurálja vagy más módon megváltoztassa a webhelyen található felületet, szakaszokat (és szakaszok nevét) (bármely ilyen változtatás a "szakasz átszervezése"), feltéve, hogy bármely ilyen szakasz átszervezése nem rontja lényegesen az Ügyfél hozzáférését az információkhoz vagy szolgáltatásokhoz, amelyek lényegében hasonlóak azokhoz a Szolgáltatásokhoz, amelyekre az Ügyfél az Előfizetési megrendelőlap alapján előfizetett.

  1. REGISZTRÁCIÓ, BIZTONSÁG ÉS ADATVÉDELEM.

4.1. Amikor az Ügyfél regisztrál a Cégnél és/vagy ezen a Webhelyen, az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Cég részéről bármilyen értesítést, bejelentést, megállapodást, közzétételt, jelentést, dokumentumot, új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó közleményt, illetve egyéb nyilvántartást vagy levelezést kapjon. Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy az értesítéseket elektronikus úton, az értesítésnek az Ügyfélhez e-mailben történő továbbítása útján kapja meg.

4.2. Ha az Ügyfél megjegyzéseket vagy javaslatokat küld a Cégnek a Honlappal kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, jegyzeteket, szöveget, rajzokat, képeket, terveket vagy számítógépes programokat, az ilyen beadványok a Cég kizárólagos tulajdonába kerülnek és maradnak. A Cég részéről semmiféle titoktartási kötelezettség nem terheli a beadványokat. A Cég kizárólagos tulajdonosa minden jognak (beleértve a szellemi tulajdonjogokat is), és jogosult az ilyen beadványok korlátlan felhasználására, közzétételére és terjesztésére bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célból, az Ügyfélnek történő elismerés vagy ellentételezés nélkül.

4.3. A Cég kereskedelmi szempontból ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy korlátozza az adatainkhoz és fájljainkhoz való illetéktelen hozzáférést. Azonban egyetlen rendszer sem lehet teljesen áthatolhatatlan, akár jelszóval védett, akár nem. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy lehetséges, hogy egy illetéktelen harmadik fél hozzáférhet, megtekintheti, lemásolhatja, módosíthatja vagy terjesztheti az Ügyfél által a Webhely használatával tárolt adatokat és fájlokat. A Webhely használata teljes mértékben az Ügyfél saját felelősségére történik.

4.4. A Cég szándékosan nem ad ki harmadik félnek az Ügyfélre vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információkat, kivéve, ha a Cég jóhiszeműen úgy véli, hogy az ilyen közzététel szükséges a jogszabályoknak való megfeleléshez vagy a jelen Felhasználási feltételek érvényesítéséhez. A Webhely használatával az Ügyfél jelzi, hogy elfogadja a Cég Adatvédelmi szabályzatát. Ha az Ügyfél nem ért egyet a jelen Adatvédelmi irányelvekkel, akár részben, akár egészben, kérjük, ne használja a Webhelyet.

4.5. Az Ügyfél ezennel vállalja, hogy a jelen Megállapodás feltételeinek megfelelően és az Ügyfél Előfizetési Megrendelőlapján feltüntetett módon, bizalmasan kezeli és nem adja ki semmilyen felhasználónevét vagy jelszavát olyan személynek, aki nem tartozik az Ügyfél Előfizetési Feltételeinek hatálya alá. A Cég bármikor megváltoztathatja az Ügyfél jelszavát, feltéve, hogy a Cég az ilyen változtatás előtt vagy a változtatást követően az ésszerűen kivitelezhető legrövidebb időn belül írásban értesíti az Ügyfelet az ilyen változtatásról.

4.6. Client hereby acknowledges that by entering their mobile phone number in their User Profile, they agree to receive personal and/or automated SMS communication from Music 360 Method. Consent is not a condition of maintaining an active account with The Company. Message frequency will vary and you will be provided the option to OPT OUT at any point. Message and data rates may apply.

  1. NYILATKOZATOK ÉS GARANCIÁK.

5.1. SEM A CÉG, SEM AZ OLDAL ÉS/VAGY AZ OLDALON TALÁLHATÓ TARTALMAK LÉTREHOZÁSÁBAN, ELŐÁLLÍTÁSÁBAN VAGY KARBANTARTÁSÁBAN RÉSZT VEVŐ BÁRMELY MÁS FÉL SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKÉRT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, AZ OLDALON TALÁLHATÓ ÖSSZES TARTALOM "ÚGY, AHOGY VAN", BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA NÉLKÜL KERÜL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSRA, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, AZ ELADHATÓSÁG VAGY A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG HALLGATÓLAGOS GARANCIÁJÁT. A CÉG NEM VÁLLAL GARANCIÁT ÉS NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST AZ OLDALON TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL, AZ ILYEN ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYEIVEL, AZ ILYEN ANYAGOK BÁRMELY FELHASZNÁLÓ IGÉNYEINEK VALÓ MEGFELELÉSÉVEL, VAGY ANNAK VALÓSZÍNŰSÉGÉVEL KAPCSOLATBAN, HOGY AZOK HASZNÁLATA MEGFELEL BÁRMELY FELHASZNÁLÓ ELVÁRÁSAINAK, VAGY AZOK HELYESSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY HELYESBÍTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN. A CÉG HASONLÓKÉPPEN NEM SZAVATOLJA, ILLETVE NEM TESZ SEMMILYEN KIJELENTÉST VAGY GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY AZ ÜGYFÉL PÉNZT FOG KERESNI AZ OLDAL, ILLETVE A CÉG TECHNOLÓGIÁJA VAGY SZOLGÁLTATÁSAI HASZNÁLATÁVAL. A CÉG NEM GARANTÁLJA, HOGY AZ ANYAGOK HASZNÁLATA ZAVARTALAN VAGY HIBAMENTES LESZ, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, VAGY HOGY EZ AZ OLDAL, A TARTALOM ÉS/VAGY AZ EZEN AZ OLDALON ELÉRHETŐ ANYAGOK MENTESEK A HIBÁKTÓL, VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL. AZ ÜGYFÉL VÁLLALJA A FELELŐSSÉGET A SZÜKSÉGES JAVÍTÁSOK VAGY JAVÍTÁSOK KÖLTSÉGEINEK VISELÉSÉÉRT. A CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉL WEBOLDAL VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL OKOZOTT TELJESÍTMÉNY- VAGY SZOLGÁLTATÁSI PROBLÉMÁKÉRT. AZ ILYEN PROBLÉMÁKRA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ADOTT SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS AZ IRÁNYADÓ. Felhívjuk figyelmét, hogy az alkalmazandó joghatóság esetleg nem teszi lehetővé a hallgatólagos garanciák kizárását. A fenti kizárások némelyike így nem feltétlenül vonatkozik az Ügyfélre.

5.2. A CÉG NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HARMADIK FÉL ÁLTAL ÜZEMELTETETT WEBOLDALAK VAGY HARMADIK FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL OKOZOTT TELJESÍTMÉNY- VAGY SZOLGÁLTATÁSI PROBLÉMÁKÉRT (beleértve például az Ügyfél webszolgáltató szolgáltatását, fizetési szolgáltatásait, az Ügyfél szoftverét és/vagy a szoftver frissítéseit vagy frissítéseit) okoz. MINDEN ILYEN PROBLÉMÁRA KIZÁRÓLAG AZ ÜGYFÉL ÉS AZ ADOTT SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS AZ IRÁNYADÓ. A CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT DÖNTSÖN ARRÓL, HOGY A VÁLLALAT FELELŐS-E BÁRMILYEN ILYEN HIBÁS MŰKÖDÉSÉRT VAGY MEGSZAKÍTÁSÉRT. A CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT ARRA IS, HOGY KORLÁTOZZA AZ ÜGYFÉLNEK AZ OLDAL ÉS/VAGY A TARTALOM HASZNÁLATÁT, VAGY MEGSZÜNTESSE AZ ÜGYFÉL FIÓKJÁT, AMENNYIBEN A CÉG ÚGY ÍTÉLI MEG, HOGY AZ ÜGYFÉL MEGSÉRTETTE EZEKET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET, VAGY HOGY AZ ÜGYFÉL MEGSÉRTETTE A CÉG BÁRMELY MÁS SZABÁLYÁT VAGY FELTÉTELÉT. A CÉG FENNTARTJA A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT BÁRKITŐL MEGTAGADJA A HOZZÁFÉRÉST A WEBOLDALHOZ ÉS/VAGY A CÉG TARTALMÁHOZ, TERMÉKEIHEZ ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. A CÉG FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT DÖNTSÖN ARRÓL, HOGY A CÉG FELELŐS-E BÁRMILYEN ILYEN HIBÁS MŰKÖDÉSÉRT VAGY MEGSZAKÍTÁSÉRT. A CÉG SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT VISSZATÉRÍTHETI AZ OLDAL ÉS/VAGY BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁÉRT FELSZÁMÍTOTT KEZDETI DÍJAT VAGY ANNAK ARÁNYOS RÉSZÉT A CÉG VISSZATÉRÍTÉSI SZABÁJÁNAK MEGFELELŐEN. A CÉG AZ OLDAL ÉS/VAGY BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁÉRT FIZETETT DÍJ VISSZATÉRÍTÉSÉT TIZENNÉGY (14) NAPPAL AZUTÁN, HOGY A CÉG ÜGYFÉLLICENC-MEGÁLLAPODÁSA ALAPJÁN VAGY MÁS MÓDON, A FENNAKADÁS OKÁTÓL FÜGGETLENÜL MEGTAGADJA.

5.3. A CÉG SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, FÜGGŐ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ELŐRE LÁTHATÓ VOLT-E VAGY SEM, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A TULAJDONBAN, BERENDEZÉSEKBEN, INFORMÁCIÓKBAN VAGY ADATOKBAN BEKÖVETKEZETT KÁRT VAGY VESZTESÉGET, A NYERESÉG, BEVÉTEL VAGY JÓ HÍRNÉV ELMARADÁSÁT, A TŐKEKÖLTSÉGET, A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGÉT, VAGY A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSÁBÓL VAGY ÁTVITELI PROBLÉMÁKBÓL EREDŐ IGÉNYEKET, AMELYEK A WEBOLDAL, A TARTALOM ÉS/VAGY A KAPCSOLÓDÓ ANYAGOK BÁRMILYEN HIBÁJA, A JELEN SZERZŐDÉS ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGE VAGY BÁRMELY MÁS OK MIATT KELETKEZTEK, FÜGGETLENÜL A FELELŐSSÉG ELMÉLETÉTŐL. EZ A KORLÁTOZÁS AKKOR IS ÉRVÉNYES, HA A CÉGET TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, VAGY HA TUDOTT RÓLA.

5.4. Az Ügyfél vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a Céget és annak minden egyes igazgatóját, tisztségviselőjét, alkalmazottját és ügynökét minden olyan felelősségtől, követeléstől, kártérítéstől és költségtől, beleértve az ésszerű ügyvédi díjakat is, amelyek (i) az Ügyfél jelen Megállapodás megszegéséből erednek vagy azzal kapcsolatban állnak, (ii) az Ügyfél által elkövetett törvénysértés vagy bármely harmadik fél jogainak megsértése, (iii) az Ügyfél által a Webhelyen vagy a Webhelyen keresztül közzétett vagy megosztott anyagok, információk, művek és/vagy egyéb tartalmak bármilyen természetű vagy hordozón, (iv) a Webhely vagy a Cég által a Webhelyen keresztül nyújtott bármely szolgáltatás Ügyfél általi használata, és (v) az Ügyfélnek a Webhellyel vagy a szolgáltatásokkal, illetve a Webhely vagy a szolgáltatások más felhasználóival kapcsolatos magatartása. A Cég fenntartja a jogot, hogy átvegye a kizárólagos védekezést minden olyan követeléssel kapcsolatban, amely miatt a jelen szakasz értelmében kártérítésre vagyunk jogosultak. Ilyen esetben az Ügyfél köteles a Cég számára a Cég által ésszerűen kért együttműködést biztosítani.

  1. EGYÉB.

6.1. A jelen Felhasználási feltételek rendelkezései a Cég, annak leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai és harmadik fél tartalomszolgáltatói és licencadói javára szólnak, és mindegyiküknek joga van közvetlenül vagy a saját nevében érvényesíteni és végrehajtani ezeket a rendelkezéseket.

6.2. E megállapodásra Texas állam törvényei vonatkoznak, és azt Texas állam törvényei szerint kell értelmezni, a kollíziós jog elveinek alkalmazása nélkül. Az Ügyfél továbbá aláveti magát a Texas állambeli Dallas megyében működő állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatóságának. Ez a megállapodás világos és végrehajtható, ahogyan írásba foglalták. Mindazonáltal, ha az Ügyfél később azt állítja, hogy bármely rendelkezés nem egyértelmű, nem végrehajtható, túlterjedt vagy nem alkalmazható, vagy ha az Ügyfél bármilyen követelést kíván benyújtani a Céggel szemben, az Ügyfélnek legalább harminc (30) naptári nappal az ilyen tevékenység megkezdése és/vagy bármilyen peres eljárás vagy választottbírósági eljárás iránti igény benyújtása előtt írásban értesítenie kell a Céget az Ügyfél teljes és teljes álláspontjáról. A harmincnapos időszak alatt a Cégnek és az Ügyfélnek jóhiszeműen találkoznia kell, hogy megvitassák a követelés vagy kérdés megoldását. A Cég költségére a Cég által választott közvetítő vehető igénybe a megbeszélés elősegítésére. Ha az Ügyfél nem tartja be ezt a konfliktusmegoldó rendelkezést, az Ügyfél lemond a Megállapodás végrehajthatóságának megtámadására vonatkozó jogáról.

6.3. A jelen Felhasználási feltételek időről időre felülvizsgálhatók a jelen bejegyzés frissítésével. Az Ügyfelet kötik az ilyen módosítások, ezért rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy áttekintse a mindenkori aktuális Felhasználási feltételeket, amelyekhez az Ügyfél kötve van.

6.4. Kérjük, olvassa el az Online Adatvédelmi Szabályzatot is, amely szintén szabályozza a Webhely használatát.

Last Updated: December 18, 2023